Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. komunikacji społecznej

i promocji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

ANNA DONAL

Wągrowiec

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Anna Donal uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 20 września 2019 r.
 
                                                                    Burmistrz Miasta 
                                                              /-/ Jarosław Berendt