Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Anna Błaszczyk

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Anna Błaszczyk uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 5 lutego 2019 r.

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt