Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Łukasz Szymański

Wągrowiec

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Łukasz Szymański uzyskał pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
Wągrowiec, dnia 9 maja 2019 r.

    

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt