Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oświatowych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. oświatowych w Urzędzie Mijeskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Halina Ratajczak

Rogoźno

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ? Pani Halina Ratajczak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 6 marca 2019 r.

   

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             / -/  Jarosław Berendt