Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. komunikacji społecznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. komunikacji społecznej
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Hubert Matuszak

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Hubert Matuszak uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 16 listopada 2021 r.

    

                                                                  Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt