Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. kancelaryjnych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Katarzyna Jarosz

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Katarzyna Jarosz uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują prawidłowe wykonywanie
powierzonych obowiązków.
 

Wągrowiec, dnia 23 października 2019 r.

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                /-/ Jarosław Berendt