Konsultacje społeczne - 2013 r.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów

1. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości:

    do pobrania: Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 20 września 2013 roku.

WYNIKI KONSULTACJI:

     Na podstawie § 9 Uchwały nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie miejskiej Wągrowiec  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1460), informuję, że do projektu ww. uchwały nie wniesiono w okresie konsultacji żadnych uwag i opinii. 

     Burmistrz Miasta
/-/ Stanisław Wilczyński
Wągrowiec, 28 października 2013 r.

____________________________________________________________________________________

2. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów:

    do pobrania: Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 20 września 2013 roku.

WYNIKI KONSULTACJI:

     Na podstawie § 9 Uchwały nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie miejskiej Wągrowiec  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1460), informuję, że do projektu ww. uchwały nie wniesiono w okresie konsultacji żadnych uwag i opinii. 

     Burmistrz Miasta
/-/ Stanisław Wilczyński
Wągrowiec, 28 października 2013 r.