Informacja o wyniku naboru.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko na stanowisko administrator zasobów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury  naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

KRZYSZTOF LINART

WĄGROWIEC

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Pan Krzysztof Linart uzyskał pozytywną ocenę  o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

 

                                                                          KIEROWNIK 

                                                                     Ryszard Spychała