Uchwała Nr 19/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała Nr 19/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki