Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki