Uchwała dotycząca zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr 8/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki