Wnioski o wydanie zezwolenia

wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wągrowca

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1 – 3 /08
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o udzielenie  zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  terenie miasta Wągrowca    
3 Znak sprawy TI.OS. 6437/ 2  /2008
4 Data złożenia 13.03 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KAR – MIR Mirosław Karczewski ul. Plażowa 10 Kobylec
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej ,potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika  podatku – US, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ,zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, ksero dowodów rejestracyjnych pojazdów,
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15AWydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) Brak
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 2- 3 /08
11 Uwagi  

wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wągrowca

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1 – 2 /08
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia  na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  terenie miasta Wągrowca    
3 Znak sprawy TI.OS. 6437/ 6  /2008
4 Data złożenia 12.11. 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) FUNEL Firma Handlowo – Usługowa Danuta Jarzina ul. Karwowskiego 7/12 60 -724 Poznań
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z rejestru sądowego,  umowa dzierżawy,ksero dowodów rej. pojazdów, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, w opłacaniu składek ZUS, akt notarialny, zgoda na przyjmowanie odpadów – MSOK Wągrowiec , umowa na odbiór odpadów problemowych , umowa na odbiór odpadów ulegających biodegradacji, umowa dot. mycia pojazdów, kontenerów  
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15AWydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) Brak
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 2- 2 /08
11 Uwagi  

wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników odpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Wągrowca

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1 – 1 /08
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Wągrowca    
3 Znak sprawy TI.OS. 6437/ 5  /2008
4 Data złożenia 12.11. 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) TOI TOI  Systemy Sanitarne  03 -044 Warszawa  ul. Płochocińska 29
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Odpis z rejestru sądowego,  umowa dzierżawy,ksero dowodów rej. pojazdów, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, w opłacaniu składek ZUS, zaświadczenie o nr REGON, umowa o dostarczanie ścieków do stacji zlewnych .przelew bankowy o uiszczeniu opłaty skarbowej.  
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15AWydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) Brak
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 2- 2 /08
11 Uwagi