Gospodarka odpadami (działalność gospodarcza w zakresie odbierania odpadów komunalnych)

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016