Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe łączne Gminy Miejskiej Wągrowiec za 2020 r.

Sprawozdania finansowe łączne Gminy Miejskiej Wągrowiec za 2020 r.