Informacje Burmistrza Miasta Wągrowca na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za 2009r. - art. 37 ustawy o fin. publicznych.

Wykonanie budżetu za 2009r. - art. 37 ustawy o fin. publicznych. 
Lista wiadomości