Informacje Burmistrza Miasta Wągrowca na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za 2008 rok - art. 14 ustawy o fin. publicznych.

Wykonanie budżetu za 2008 rok - art. 14 ustawy o fin. publicznych.
Lista wiadomości