Informacje Burmistrza Miasta Wągrowca na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za 2007 rok - art. 14 ustawy o fin. publicznych

Wykonanie budżetu za 2007 rok - art. 14 ustawy o fin. publicznych
Lista wiadomości