Budżet miasta

Budżet Miasta Wągrowca na 2022 rok

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2022 rok Miasta Wągrowca

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Wągrowca

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały WPF Miasta Wągrowca na lata 2022-2033

 

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2021 r.

Opnia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2021 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok

Budżet Miasta Wągrowca na 2021 rok

Budżet Miasta Wągrowca na 2021 rok

Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Wagrowca

Opnia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały WPF Miasta Wągrowca na lata 2021-2033

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2020 r.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2020 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 rok

Budżet Miasta Wągrowca na 2020 rok

Budżet Miasta Wągrowca na 2020 rok

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Wągrowca

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca

 

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały WPF Miasta Wągrowca na lata 2020-2033

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2019 r.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2019 r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Wągrowiec

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Wągrowiec

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok

Budżet Miasta Wągrowca na 2019 rok

Budżet Miasta Wągrowca na 2019 rok

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały WPF Miasta Wągrowca na lata 2019-2033

 

Projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2018 r.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.

Budżet Miasta Wągrowca na 2018 r.

Budżet Miasta Wągrowca na 2018 r.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budzetowej na 2018 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały WPF Miasta Wągrowca na lata 2018-2033

Projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 r

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2017 r.

Budżetu miasta Wągrowca na 2017r.

Budżetu miasta Wągrowca na 2017r.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Maista Wągrowca

Opinia o mozliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Wągrowca na 2017

Opinia RIO o projekcie uchwały budzetowej Miasta Wągrowca na 2017 rok.

Opinia RIO o projekcie uchwały budzetowej Miasta Wągrowca na 2017 rok.

Projekt budżetu miasta Wągrowca na 2017r.

Projekt budżetu miasta Wągrowca na 2017r.

Budżet miasta Wągrowca na 2016 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2016 r.

Projekt budżetu miasta Wągrowca na 2016r.

Projekt budżetu miasta Wągrowca na 2016r.

Budżet miasta Wągrowca na 2015r.

Budżet miasta Wągrowca na 2015r.

Budżet miasta Wągrowca na 2014r.

Budżet miasta Wągrowca na 2014r.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Wągrowca na 2014r.

Budżet miasta Wągrowca na 2013r.

Budżet miasta Wągrowca na 2013r.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Wągrowca na 2013r.

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Wągrowca na 2012 rok.

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Wągrowca na 2012 rok.

Budżet miasta Wągrowca na 2012 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2012 r.

Załączniki do budżetu

Budżet miasta Wągrowca na 2011r.

Budżet miasta Wągrowca na 2011r.

Załączniki do budżetu.

Budżet miasta Wągrowca na 2010r.

Budżet miasta Wągrowca na 2010r.

Załączniki do budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2010

Budżet miasta Wągrowca na 2009 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2009 r.

Załączniki do budżetu.

Wykonanie budżetu miasta Wągrowca za 2009r.

Budżet miasta Wągrowca na 2008 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2008 r.

Wykonanie budżetu miasta Wągrowca za 2008r.

Budżet miasta Wągrowca na 2007 r.

 
 
 

Budżet miasta Wągrowca na 2006 r.

Uchwały wprowadzające zmiany w budżecie:

 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Budżet miasta Wągrowca na 2005 r.

Uchwały wprowadzające zmiany w budżecie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2002 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2001 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2003 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r.