Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

8. Opinie dotyczące zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.II.9
10.03.2011
OPINIE DOTYCZĄCE ZATWIERDZANIA PROGRAMÓW GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. nr 7, ul. Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 34
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • kserokopia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi złożonego do starostwa powiatowego.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • zgodnie z Kodeksem Postępowania  Administracyjnego - do 14 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Może zostać zaskarżone tylko w odwołaniu od decyzji.
VII. UWAGI:
  • opinia wydawana jest w formie postanowienia.
Lista wiadomości