Urząd Stanu Cywilnego

9. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.9
04.11.2011
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 2 i 4, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019r., poz. 2086 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020r., poz. 463 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 
 
IV. OPŁATY:
  • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 11 zł
  • opłatę skarbową można uiścić:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego 

Kasa czynna: pn: 09.00 - 15.00

                          wt - czw: 09.00- 14.00

                          pt: 09.00 - 13.00

Przerwa od 12.00 do 12.15

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego:
  61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

    Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Wągrowcem, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu. Urząd Stanu Cywilnego w Wągrowcu nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy.
VII. UWAGI:
  • oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska można złożyć w każdym USC.
Lista wiadomości