Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. świadczeń wychowawczych
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Joanna Kaminiecka

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Joanna Kaminiecka uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 16 maja 2019 r.

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt