Budżet miasta Wągrowca na 2007 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2007 r.
 
Załącznik Nr 1 - Dochody na 2007 r.
Załącznik Nr 2 - Wydatki na 2007 r.
Załącznik Nr 3 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2007 r.
Załącznik Nr 4 - Wieloletnie Programy Inwestycyjne na 2007 r.
Załącznik Nr 5 - Wydatki strukturalne na 2007 r.
Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody na 2007 r.
Załącznik Nr 7 - Plan zakładów budżetowych na 2007 r.
Załącznik Nr 8 - Gminny fundusz ochrony na 2007 r.
 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.