Budżet miasta Wągrowca na 2001 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2001 r.