Budżet miasta Wągrowca na 2002 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r.