Budżet miasta Wągrowca na 2004 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2004 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r.