Budżet miasta Wągrowca na 2003 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2003 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r.