Wyniki wyborów II TURA

II TURA - Ponowne głosowanie 12  lipca 2020 r.: 

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 12:00

2. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 17:00

Zbiorcze wyniki wyborów w Wągrowcu:

3. Zbiorcze wyniki wyborów Prezydenta RP w mieście Wągrowiec* - Wersja poprawiona (zawiera prawidłowe wyliczenie frekwencji).

* UWAGA - Opracowanie dot. zbiorczych wyników wyborów w Wągrowcu, nie stanowi dokumentu z wyborów!
                   Jest to jedynie informacja o niektórych wybranych danych z poszczególnych ptotokołów obwodowych,
                    służąca prezentacji danych o ilości osób uprawnionych, liczbie kart wydanych wyborcom i wyjętych z urn,  
                    ilości kart i głosów ważnych i nieważnych, o frekwencji wyborczej oraz ilości głosów uzyskanych przez
                    poszczególnych kandydatów.
 
Natomiast dokumentację z wyborów stanowią protokóły wyników głosowania w obwodzie,
których skany zamieszczone są w pkt 4.                     

                  

4. Protokoły wyników głosowania w obwodzie:

    1) Obwód głosowania nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Letnia 1
      2) Obwód głosowania nr 2 - Biblioteka Pedagogiczna ul. Wierzbowa 1
      3) Obwód głosowania nr 3 - BMiejska Biblioteka Puibliczna ul. Średnia 18
      4) Obwód głosowania nr 4 - Miejski Dom Kultury ul. Kościuszki 55 
      5) Obwód głosowania nr 5 - Liceum Ogólnokształcące ul. Klasztorna 17A 
      6) Obwód głosowania nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Reja 10 
      7) Obwód głosowania nr 7 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Kcyńska 48
      8) Obwód głosowania nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Ś. Wojciecha 20
      9) Obwód głosowania nr 9 - MPWiK ul. Janowiecka 100
    10) Obwód głosowania nr 10 - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Krótka 4
    11) Obwód głosowania nr 11 - Żłobek Miejski nr 1 ul. S. Mikołajczyka 25
    12) Obwód głosowania nr 12 - Szpital Powiatowy ZOZ ul. Kościuszki 74
 
Zbiorcze wyniki wyborów w kraju:

5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2