Referat Planowania Przestrzennego

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Wojciech Cibail
Kierownik Referatu
pok. 107
67 268 03 14
Szymon Weyna
Planowanie przestrzenne i architektura
pok. 108
67 268 03 21
Sylwia Widzińska
Planowanie przestrzenne i architektura
pok. 108
67 268 03 21

 

 

 

Zadania Referatu Planowania Przestrzennego