Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

                                                   WYDZIAŁ INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO
 
 Michał Piaskiewicz
 Kierownik Wydziału
pok. 104
67 268 03 18 
Krzysztof Bierła
 Z-ca Kierownika Wydziału - Gospodarka mieniem komunalnym, ubezpieczenie majątku gminy, opłata adiacencka
 pok. 105
67 268 03 15 
 Piotr Hayn
 Inwestcje, gospodatka komunalna
pok. 106 
67 268 03 20 
 Magdalena Walkowiak
 Zamówienia publiczne
pok. 106
67 268 03 20 
 Muzyka Natalia
 Utrzymanie dróg
pok. 106
67 268 03 20
 Sylwia Heller
Podziały nieruchomości, przygotowanie terenów pod inwestycje
pok. 105
67 268 03 15
 Agnieszka Smoczyńska
Ewidencja działalności gospodarczej, pozwolenia na alkohol
pok. 103
67 268 03 16
 Joanna Busz
Ewidencja działalności gospodarczej, rolnictwo, leśnictwo
pok. 103
 67 268 03 16
 Katarzyna Stachowiak
Gospodarka gruntami, wieczyste użytkowanie gruntów
pok. 103
67 268 03 17
Wioletta Gryczka
Gospodarka lokalowa
pok. 103
 67 268 03 17

 

Zadania Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego