za 2018 r.

 

oświadczenia majatkowe za 2018 r.

-

1. Słomka Edyta - Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
2. Katarzyna Hewanicka - Zastępca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
3. Ewa Rajczyk - Inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich
4. Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
5. Maria Kolińska - Specjalista Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
6. Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
7. Piotr Hayn - Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
8. Radosław Mazur - Kierownik Referatu Świadczeń Wychowawczych
9. Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
10. Alina Woźniak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
11. Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego
12. Justyna Walkowiak - Dyrektor Żłobka Nr 1
13. Wiesława Domańska - Kierownik Centrum Usług Wspólnych
14. Grzegorz Tomaszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Renata Nawrocka - Starszy Pracownik Socjalny  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
16. Tomasz Ratajczak - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
17. Małgorzata Wierzbicka - Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Iwona Jankiewicz - Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
19. Lidia Kozdęba - Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
20. Ryszard Spychała - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
21. Leszek Starzyński - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
22. Waldemar Szygenda - Prezes Zarządu Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
23. Michał Nowak - Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
24. Małgorzata Borowiec - Dyrektor Przedszkola Nr 1
25. Aleksandra Walich - Dyrektor Przedszkola Nr 2
26. Iwona Nowakowska - Dyrektor Przedszkola Nr 3
27. Violetta Giżycka - Dyrektor Przedszkola Nr 6
28. Edyta Semmler-Śróda - Dyrektor Przedszkola Nr 7
29. Alina Machy - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
30. Kinga Babicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
31. Jolanta Okoniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
32. Krzysztof Michalski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

- Justyna Walkowiak - Dyrektor Żłobka Nr 1 - pierwsze oświadczenie;

- Radosław Mazur - Kierownik Referatu Świadczeń Wychowawczych - pierwsze oświadczenie;

- Maria Kolińska - Specjalista Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta - pierwsze oświadczenie;

- Maria Kolińska - Specjalista Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta - rozwiązanie umowy o pracę;

- Piotr Łuszcz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji -  rozwiązanie umowy o pracę;

- Alicja Brewińska - p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie;

- Alicja Brewińska - p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji - rozwiązanie umowy o pracę;

- Łukasz Szymański - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie;

Wojciech Dworakowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.- pierwsze oświadczenie;

- Wojciech Dworakowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o pracę;

- Leszkek Starzyński - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie;

- Daniel Kurpiński - Prezes Zarządu Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie;

- Krzysztof Głów - Prezes Zarządu Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o pracę;

- Paweł Ławniczak - Prezes Zarządu Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o pracę;

- Marek Meller - Prezes Zarządu Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie;

- Anna Tylicka - inspektor USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - pierwsze oświadczenie.

 - Krzysztof Michalski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 - rozwiązanie umowy o pracę;

- Agnieszka Nowak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 - pierwsze oświadczenie;