Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok