Bogdan Smykowski - Zastępca Burmistrza Miasta - w związku z odwołaniem ze stanowiska

Bogdan Smykowski - Zastępca Burmistrza Miasta - w związku z odwołaniem ze stanowiska