Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2018 r.

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2018 r.