Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.