Budżet Miasta Wągrowca na 2018 r.

Budżet Miasta Wągrowca na 2018 r.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budzetowej na 2018 r. Miasta Wągrowca

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wągrowca