Bogdan Smykowski - Zastępca Burmistrza Miasta - za 2016 r.

Bogdan Smykowski - Zastępca Burmistrza Miasta - za 2016 r