Projekt dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

 

Lp.

 

Karta informacyjna

 

1.       

Numer karty/rok

1/2012

2.       

Rodzaj dokumentu

Projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.       

Temat dokumentu

inne

4.       

Nazwa dokumentu

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020

5.       

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Program rewitalizacji wyznaczonych obszarów dla miasta Wągrowca

6.       

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec

7.       

Znak sprawy

TI.6220.11.2012

8.       

Dokument wytworzył

AWIL Consulting Sp. z o.o., ul. Polska 14, 60-595 Poznań

9.       

Data dokumentu

Październik 2012

10.   

Dokument zatwierdził

-

11.   

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12.   

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Wągrowcu, Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 2680 333, e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

13.   

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14.   

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.   

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/2012, 3/2012, 1/2013

16.   

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.06.2016 r.

17.   

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18.   

Uwagi

brak