W/6131/7/2015

Lp.   Karta informacyjna  
1 Numer karty/rok  W/6131/7/2015 
2 Rodzaj dokumentu  wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu  ochrona zwierząt oraz roślin 
4 Nazwa dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 
5 Zakres przedmiotowy dokumentu  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew iglastych przy ul. Skockiej 31
6 Obszar, którego dokument dotyczy  Miasto Wągrowiec 
7 Znak sprawy  TI.6131.7.2015 
8 Dokument wytworzył  Wnioskodawca
 9 Data dokumentu  15.01.2015 
 10 Dokument zatwierdził  Nie dotyczy
 11 Data zatwierdzenia dokumentu  Nie dotyczy
 12 Miejsce przechowywania dokumentu  Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 03 25, miasto@wagrowiec.eu
 13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  Nie dotyczy 
14 Czy dokument jest ostateczny  tak 
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie  D/6131/7/2015 
16 Data zamieszczenia  w wykazie danych o dokumencie  29.09.2015 
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji   
18 Uwagi  Brak