2014 (koniec kadencji 2010-2014)

1. Dąk Dariusz - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
2. Byczyński Zbigniew - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
3. Gąsiorek Andrzej - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
4. Jessa Alojzy - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
5. Kocoń Wojciech - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
6. Linetty Barbara - radna Rady Miejskiej w Wągrowcu
7. Macioszek Dionizy - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
8. Mianowska Jadwiga - radna Rady Miejskiej w Wągrowcu
9. Nowak Mariusz - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
10. Podemska Aleksandra - radna Rady Miejskiej w Wągrowcu
11. Poszwa Krzysztof - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
12. Purczyński Władysław - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
13. Rączkowski Ryszard - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
14. Reis Andrzej  - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
15. Smykowski Bogdan - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
16. Spychaj Mieczysław - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
17. Strzelecka - Purczyńska Danuta - radna Rady Miejskiej w Wągrowcu
18. Werda Romuald - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
19. Wilk Jarosław - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
20. Zając Wiesław - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu
21. Zdrzałka Leszek - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu