Budżet miasta Wągrowca na 2010r.

Budżet miasta Wągrowca na 2010r.

Załączniki do budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2010