na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.

1

Numer wpisu

7322-2/08/09

2

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania     na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

maj 2008r., Chodzież

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Projektowanie Urbanistyczne i Budowlane Tomira Łęska-Oleszak

ul. Małe Błonia 6, 64-920 Piła

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

mgr Marzenna Szeremietiew

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

C-1/09

11

Uwagi

brak