Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku modrzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki 33A w Wągrowcu

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1- 4/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie 1   drzewa z gatunku modrzew  z  terenu nieruchomości przy ul.  Kościuszki 33A Wągrowcu.  
3 Znak sprawy OS.7635 / 5 /09
4 Data złożenia 14. 01. 2009
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1243/2
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak    
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 –  4 /09
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 486
11 Uwagi brak