Budżet miasta Wągrowca na 2009 r.

Budżet miasta Wągrowca na 2009 r.

Załączniki do budżetu.

Wykonanie budżetu miasta Wągrowca za 2009r.