zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wągrowca

 Lp.

 

Decyzje i postanowienia

 
1 Numer wpisu 2 – 3/ 2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie  na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na  terenie miasta Wągrowca    
3 Znak sprawy
TI.OS 6437 /  2  /2008
4 Data wydania 25.03. 2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie Burmistrz Miasta Wągrowca
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KAR – MIR Mirosław Karczewski ul. Plażowa 10 Kobylec
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia 2771
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu ul. Kościuszki 15AWydział Inf. Arch. I Ekologii pok. 106
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne Tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
11 Numery innych wpisów dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie 1-  3 / 08    
12 Uwagi