wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa brzozy z terenu nieruchomości ul. Harcerska 19

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1- 43/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  1  drzewa brzozy   z terenu  nieruchomości  ul. Harcerska  19  
3 Znak sprawy OS.7635 / 54 /08
4 Data złożenia 17. 07. 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel nieruchomości ul. Harcerska 14      
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) Brak  
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 - 43/08
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 3572
11 Uwagi