Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew świerków z dz. nr 1111 ul. Zielona w Wągrowcu

 Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 
1 Numer wpisu w spisie kart 1-8/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew świerków z  terenu dz. nr 1111 w Wągrowcu ul. Zielona 14     
3 Znak sprawy OS.7635 / 9/08
4 Data złożenia 18.02 2008
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres lub nazwa, siedziba, adres) Właściciel dz. nr 1111 ul. Zielona  
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku (nazwy, ilość) brak
7 Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju) Urząd Miejski w Wągrowcu , Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii  pok. 106
8 Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku (nr wpisu w wykazie o decyzji) 2 - 8/08
9 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
10 Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 1741
11 Uwagi