Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o prognozie łącznej kwoty długu w związku z projektem budżetu na 2009 rok.

Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o prognozie łącznej kwoty długu w związku z projektem budżetu na 2009 rok.