Projekt mpzp "Osada I"

 

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Numer wpisu

7322-1/07/08

2

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Osada I" w Wągrowcu

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4

Data i miejsce sporządzania dokumentu

Styczeń 2008r., Wrocław

5

Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)

Urząd Miejski w Wągrowcu,

ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec

tel. (067)2621522, fax. 2620325

REGON 000526593, NIP 766-10-87-125

6

Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)

„SoftGIS" s.c.

ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

REGON 932815350

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wągrowcu

Wydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321

8

Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

F-3/08

11

Uwagi

brak