Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o prognozie długu w związku z projektem budżetu na 2008 rok.

 

Uchwała Składu Orzekającego z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie opinii o prognozie długu w związku z projektem budżetu na 2008 rok.