ROK 2005

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2005 r.

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2005 r.
Lp.
Nr Zarządzenia      i data
Zarządzenie w sprawie
Do pobrania

1

1/2005
03.01.2005
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005 rok.

PDF

Zał. 1

2

2/2005
03.01.2005
ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005r.
PDF

3

3/2005
03.01.2005
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2005r.
PDF

4

4/2005
03.01.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu  na Osiedlu Wschód
PDF

5

5/2005
03.01.2005
nieodpłatnego nabycia w formie darowizny przez Gminę miejską Wągrowiec  nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Rogozińskiej i 11 Listopada o łącznej powierzchni 6.425 m2 stanowiących własność Gminy Wągrowiec
PDF

6

6/2005
03.01.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul.  Jankowskiej o powierzchni 7.095 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
PDF

7

7/2005
03.01.2005
podziału dochodów i wydatków roku 2005 na jednostki je realizujące (dot. przedszkoli i szkół miejskich)
PDF

8

8/2005
03.01.2005
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005
PDF

9

9/2005
03.01.2005
zatwierdzenia wykazu budynków stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec w których lokale mieszkalne przeznaczone zostają do sprzedaży
PDF

10

10/2005
17.01.2005
zmiany udziałów dla nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 37-39.
PDF

11

11/2005
20.01.2005
nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej przy ul. Rogozińskiej - IV etap obwodnicy
PDF

12

12/2005
20.01.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej  przy ul. Rogozińskiej - (przebicie ul. Leśnej)
PDF

13

13/2005
20.01.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej  przy ul. Rogozińskiej - (przebicie ul. Leśnej)
PDF

14

14/2005
25.01.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej  przy ul. Kolejowej  (w związku z rewitalizacją Rynku)
PDF

15

15/2005
07.02.2005
sprzedaży działki zabudowanej położonej przy ul.Kościuszki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF

16

16/2005
07.02.2005
sprzedaży działki w trybie przetargowym położonej na Osiedlu Wschód
PDF

17

17/2005
09.02.2005
nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu 17 lokali mieszkalnych z przynależnościami oraz udziałem w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego położonych w budynkach mieszkalnych nr 32,34, 36, 38 i 40 przy ul. Bobrownickiej
PDF

18

18/2005
11.02.2005
ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej
PDF

19

19/2005
14.11.2005
Odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul.11-go Listopada o powierzchni  2.658m2
PDF

20

20/2005
14.11.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu  przy ul. Bocznej
PDF

21

21/2005
16.11.2005
Powołania Komisji Oceniających do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF

22

22/2005
21.02.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu  przy ul. Przemysłowej
PDF

23

23/2005
23.02.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul.Kościuszki o powierzchni 82m2 z przeznaczeniem na dojazd samochodów dostawczych i na cele składowe opakowań
PDF

24

24/2005
23.02.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul. Bobrownickiej o powierzchni 806 m2 z przeznaczeniem pod uprawę łąki
PDF

25

25/2005
23.02.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 13a
PDF

26

26/2005
02.03.2005
przeznaczenia do sprzedaży 17 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach przy ul. Bobrownickiej 32, 34, 36, 38 i 40
PDF

27

27/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 9m2 pod ul. Ogrodową
PDF

28

28/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 9m2 pod ul. Ogrodową
PDF
29
29/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 10m2 pod ul. Ogrodową
PDF
30
30/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 10m2 pod ul. Ogrodową
PDF
31
31/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 20m2 pod ul. Ogrodową
PDF
32
32/2005
2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 21m2 pod ul. Ogrodową
PDF
33
33/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 17m2 pod ul. Ogrodową
PDF
34
34/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 26m2 pod ul. Ogrodową
PDF
35
35/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 25m2 pod ul. Ogrodową
PDF
36
36/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 20m2 pod ul. Ogrodową
PDF
37
37/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 29m2 pod ul. Ogrodową
PDF
38
38/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 26m2 pod ul. Ogrodową
PDF
39
39/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 22m2 pod ul. Ogrodową
PDF
40
40/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 28m2 pod ul. Ogrodową
PDF
41
41/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 13m2 pod ul. Ogrodową
PDF
42
42/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 26m2 pod ul. Ogrodową
PDF
43
43/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 13m2 pod ul. Ogrodową
PDF
44
44/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 31m2 pod ul. Ogrodową
PDF
45
45/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 20m2 pod ul. Ogrodową
PDF
46
46/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 16m2 pod ul. Ogrodową
PDF
47
47/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 20m2 pod ul. Ogrodową
PDF
48
48/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 9m2 pod ul. Ogrodową
PDF
49
49/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 21m2 pod ul. Ogrodową
PDF
50
50/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 23m2 pod ul. Ogrodową
PDF
51
51/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 45m2 pod ul. Ogrodową
PDF
52
52/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 28m2 pod ul. Ogrodową
PDF
53
53/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 32m2 pod ul. Ogrodową
PDF
54
54/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 10m2 pod ul. Ogrodową
PDF
55
55/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 20m2 pod ul. Ogrodową
PDF
56
56/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 5m2 pod ul. Ogrodową
PDF
57
57/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 17m2 pod ul. Ogrodową
PDF
58
58/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 22m2 pod ul. Ogrodową
PDF
59
59/2005
02.03.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 14m2 pod ul. Ogrodową
PDF
60
60/2005
08.03.2005
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Wągrowca
PDF
61
61/2005
15.03.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu  przy ul. Siostry Joanny
PDF
62
62/2005
16.03.2005
organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Wągrowca na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
PDF
63
63/2005
22.03.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul. Fiedlera o powierzchni 2.500 m2 z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
64
64/2005
23.03.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy Pl. Zwycięstwa 2
PDF
65
65/2005
23.03.2005
powołania Zespołu do spraw wdrożenia akcji „Przejrzysta Polska"
PDF
66
66/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania opisu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
67
67/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
68
68/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia punktu informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
69
69/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania miejskiego katalogu firm w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
70
70/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wypracowania i wdrożenia Kodeksu etycznego pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
71
71/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania Kodeksu postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
72
72/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
73
73/2005
23.03.2005
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
PDF
74
74/2005
23.03.2005
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie miasta Wągrowca
PDF
75
75/2005
23.03.2005
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi
PDF
76
76/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie miejskiej Wągrowiec aktualny strategiczny dokument rozwojowy
PDF
77
77/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom
PDF
78
78/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wprowadzenia procedury naboru pracowników na każdy wakat w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
79
79/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw obowiązkowego szkolenia proceduralnego po wyborach oraz tematycznych szkoleń dla radnych raz w roku
PDF
80
80/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania przygotowania i rozpropagowania książeczki pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
PDF
81
81/2005
23.03.2005
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw mierzenia skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd gminy miejskiej Wągrowiec
PDF
82
82/2005
24.03.2005
przedstawienia Radzie Miejskiej w Wagrowcu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r.i przesłania jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania
PDF
83
83/2005
24.03.2005
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
84
84/2005
24.03.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu  przy ul. Sowiej
PDF
85
85/2005
24.03.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu  przy ul. Kruczej
PDF
86
86/2005
31.03.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
PDF
87
87/2005
31.03.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005r.
PDF
88
88/2005
01.04.2005
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2005r.
PDF
89
89/2005
01.04.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
90
90/2005
01.04.2005
wydzierżawienia gruntu o pow.1000m2 przy ul. Rzecznej Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi
PDF
91
91/2005
20.04.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul. Piaskowej
PDF
92
92/2005
20.04.2005
wydzierżawienia gruntu na 3 lata o pow.8.984m2 przy ul. Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
93
93/2005
25.04.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
94
94/2005
27.04.2005
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
95
95/2005
29.04.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005r.
PDF
96
96/2005
29.04.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005r.
PDF
97
97/2005
29.04.2005
sprzedaży w drodze przetargu działki niezabudowanej o pow. 2.211m2 położonej przy ul. 11 Listopada
PDF
98
98/2005
29.05.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Kcyńskiej 18
PDF
99
99/2005
29.05.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Kcyńskiej 18
PDF
100
100/2005
29.05.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Kcyńskiej 18
PDF
101
101/2005
29.05.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Kcyńskiej 18
PDF
102
102/2005
13.05.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Bobrownickiej 34c
PDF
103
103/2005
13.05.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Bobrownickiej 40c
PDF
104
104/2005
16.05.2005
nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec od PKP. S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Bobrownickiej 32-40 o łącznej powierzchni 5.093m2
PDF
105
105/2005
18.05.2005
sprzedaży w drodze przetargu działki zabudowanej położonej przy ul. Kolejowej o pow. 650m2
PDF
106
106/2005
18.05.2005
sprzedaży w drodze przetargu garażu usytuowanego w piwnicy budynku przy ul.Kościuszki 45
PDF
107
107/2005
19.05.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec o pow. 436m2 położonych przy ul. Regatowej i Jachtowej
PDF
108
108/2005
19.05.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec o pow. 1.566m2 położonych przy ul. Rogozińskiej,
PDF
109
109/2005
19.05.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec o pow. 484m2 położonych przy ul. Warzywnej i Rgielskiej
PDF
110
110/2005
19.05.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec o pow. 451m2 położonych przy ul. Jeziornej, Jachtowej i Regatowej
PDF
111
111/2005
30.05.2005
zatwierdzenia organizacji szkół prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec
PDF
112
112/2005
30.05.2005
zatwierdzenia organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec
PDF
113
113/2005
31.05.2005
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
114
114/2005
02.06.2005
powołania na członka Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z oo. Pana Władysława Hodałę
PDF
115
115/2005
03.06.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 280m2 położonego przy ul. Gnieźnieńskiej
PDF
116
116/2005
06.06.2005
powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
PDF
117
117/2005
06.06.2005
ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
PDF
118
118/2005
07.06.2005
dokonania zmian w Regulaminie Pracy obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
PDF
119
119/2005
07.06.2005
form szkolenia wstępnego i okresowego, czasu trwania oraz częstotliwości szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Wagrowcu
PDF
120
120/2005
07.06.2005
wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miejskiego i USC w Wagrowcu
PDF
121
121/2005
07.06.2005
ustalenia i wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
122
122/2005
13.06.2005
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przyległej do działki istniejącej o pow. 17m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego
PDF
123
123/2005
13.06.2005
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przyległej do działki istniejącej o pow. 40m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego
PDF
124
124/2005
13.06.2005
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przyległej do działki istniejącej o pow. 51m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego
PDF
125
125/2005
13.06.2005
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przyległej do działki istniejącej o pow. 63m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego
PDF
126
126/2005
13.06.2005
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przyległej do działki istniejącej o pow. 84m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego
PDF
127
127/2005
13.06.2005
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przyległej do działki istniejącej o pow. 28m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego
PDF
128
128/2005
13.06.2005
sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych na Osiedlu Wschód - 15 działek
PDF
129
129/2005
15.06.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Libelta 15
PDF
130
130/2005
17.06.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Janowieckiej 35
PDF
131
131/2005
22.06.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 3.000m2 przy ul. Klasztornej na cele rolnicze
PDF
132
132/2005
30.06.2005
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2005r.
PDF
133
133/2005
30.06.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005 rok
PDF
134
134/2005
01.07.2005
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych (Marek Czarnecki i Małgorzata Relis-Krenc) ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
135
135/2005
01.07.2005
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego (Monika Szymczak) ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
136
136/2005
01.07.2005
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego (Katarzyna Babiaczyk) ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
137
137/2005
01.07.2005
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych (Magdalena Włodarczyk, Małgorzata Kołacka, Aleksandra Ziętowska i Hubert Widziński) ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
138
138/2005
01.07.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Reja 10
PDF
139
139/2005
01.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
140
140/2005
01.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
141
141/2005
01.07.2005
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2005r.
PDF
142
142/2005
04.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Bocznej i Przemysłowej
PDF
143
143/2005
05.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
144
144/2005
05.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Wiejskiej
PDF
145
145/2005
07.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
146
146/2005
07.07.2005
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
PDF
147
147/2005
18.07.2005
ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomości położonej przy ul.Kościuszki
PDF
148
148/2005
18.07.2005
ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert
PDF
149
149/2005
18.07.2005
o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 7/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie podziału dochodów i wydatków roku 2005 na jednostki je realizujące (dot. przedszkoli i szkół miejskich)
PDF
150
150/2005
20.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
151
151/2005
20.07.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
152
152/2005
26.07.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Jeżyka 7
PDF
153
153/2005
27.07.2005
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Łąkowej 14
PDF
154
154/2005
27.07.2005
wydzierżawienia w drodze przetargu gruntu o pow. 22,40m2 niezabudowanego położonego na Bazarze przy ul. Kasprowicza
PDF
155
155/2005
27.07.2005
sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego złomu uzyskanego z rozbiórki kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy ul. Pałuckiej
PDF
156
156/2005
05.08.2005
sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Jeżyka 5
PDF
157
157/2005
05.08.2005
sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Jeżyka 5
PDF
158
158/2005
05.08.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
159
159/2005
17.08.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Kolejowej
PDF
160
160/2005
17.08.2005
powołania Pana Jana Stachowiaka na pełnomocnika do spraw ochrony niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
161
161/2005
17.08.2005
przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
PDF
162
162/2005
19.08.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 133m2 przy ul. Spokojnej
PDF
163
163/2005
24.08.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
164
164/2005
24.08.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
165
165/2005
24.08.2005
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
PDF
166
166/2005
26.08.2005
przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.
PDF
167
167/2005
26.08.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 39m2 przy ul. Spokojnej
PDF
168
168/2005
26.08.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 136m2 przy ul. Spokojnej
PDF
169
169/2005
02.09.2005
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
PDF
170
170/2005
09.09.2005
zmieniające zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
PDF
171
171/2005
16.09.2005
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
PDF
172
172/2005
16.09.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul. Klasztornej o powierzchni 0,20 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
173
173/2005
16.09.2005
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul. Klasztornej o powierzchni 2,00 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
174
174/2005
19.09.2005
sprzedaży w formie II przetargu ustnego nieograniczonego elementów metalowych (złomu) uzyskanego z rozbiórki kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy ul. Pałuckiej w Wągrowcu stanowiących własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu
PDF
175
175/2005
20.09.2005
nie wykonania prawa pierwokupu działek położonych w Wągrowcu przy Osiedlu Wschód
PDF
176
176/2005
20.09.2005
nie wykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu przy Osiedlu Wschód
PDF
177
177/2005
22.09.2005
sprzedaży w formie II przetargu ustnego ograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 8,60 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki 45
PDF
178
178/2005
23.09.2005
zmieniające Zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
PDF
179
179/2005
25.09.2005
zmieniające Zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu
PDF
180
180/2005
25.09.2005
procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
181
181/2005
30.09.2005
powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Miejskiemu (Głównemu księgowemu budżetu)
PDF
182
182/2005
30.09.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005 rok
PDF
183
183/2005
30.09.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005 rok
PDF
184
184/2005
30.09.2005
wprowadzenia kart usług Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
185
185/2005
30.09.2005
obowiązywania procedury aktualizacji kart usług Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
186
186/2005
03.10.2005
sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomości gruntowej przyległej do działki istniejącej o pow. 446 m2 położonej przy ul. Przemysłowej 
PDF
187
187/2005
03.10.2005
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2005 roku
PDF
188
188/2005
03.10.2005
o zmianie Zarządzenia Nr 7/2005 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2005 na jednostki je realizujące
PDF
189
189/2005
03.10.2005
wyznaczenia osób, które będą zastępowały dyrektorów przedszkoli w przypadku ich nieobecności
PDF
190
190/2005
06.10.2005
sprzedaży w trybie bez przetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Mickiewicza 13 
PDF
191
191/2005
06.10.2005
sprzedaży w trybie bez przetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Łąkowej 14
PDF
192
192/2005
17.10.2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec o pow. 0,0012 ha położonej przy ul. Ogrodowej
PDF
193
193/2005
2005
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec o pow. 0,0024 ha położonej przy ul. Ogrodowej
PDF
194
194/2005
21.10.2005
nie wykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu przy Osiedlu Wschód
PDF
195
195/2005
25.10.2005
organizacji stanowiska kierowania Burmistrza w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
PDF
196
196/2005
25.10.2005
powołania Rady Sportu
PDF
197
197/2005
25.10.2005
ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu 
PDF
198
198/2005
02.11.2005
nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości na Osiedlu Wschód
PDF
199
199/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Bobrownickiej o pow. 0,0076 ha.
PDF
200
200/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Wachowiaka o pow. 0,0056 ha
PDF
201
201/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy
ul. Jankowskiej o pow. 0,1180 ha
PDF
202
202/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy
ul. Konwaliowej o pow. 0,0815 ha
PDF
203
203/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy
ul. Powstańców Wielkopolskich o pow. 0,0091 ha
PDF
204
204/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy
ul. Powstańców Wielkopolskich o pow. 0,0007 0,0003 0,0050
PDF
205
205/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy
ul. Powstańców Wielkopolskich o pow. 0,0101 ha
PDF
206
206/2005
07.11.2005
nabycia nieruchomości gruntowej przy
ul. Powstańców Wielkopolskich o pow. 0,0087 ha
PDF
207
207/2005
08.11.2005
powołania Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
PDF
208
208/2005
14.11.2005
projektu budżetu na 2006 rok
PDF
209
209/2005
14.11.2005
powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu zaopiniowania kandydatur na inkasenta poboru podatku od posiadania psów
PDF
210
210/2005
16.11.2005
powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
PDF
211
211/2005
18.11.2005
ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwa „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia  - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty
PDF
212
212/2005
18.11.2005
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia  - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
PDF
213
213/2005
21.11.2005
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego
PDF
214
214/2005
25.11.2005
ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2006 rok
PDF
215
215/2005
25.11.2005
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok
PDF
216
216/2005
28.11.2005
wydzierżawienia gruntu na czas nieokreślony o powierzchni 40 m2 położonego przy ul. Kościuszki
PDF
217
217/2005
30.11.2005
sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 413 m2 położonej przy ul. Łakińskiego
PDF
218
218/2005
30.11.2005
nie wykonania prawa pierwokupu działki położonej przy Osiedlu Wschód
PDF
219
219/2005
30.11.2005
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych
PDF
220
220/2005
30.11.2005
utworzenia i aktualizacji Miejskiego Katalogu Firm
PDF
221
221/2005
30.11.2005
Wprowadzenia systemu wizualnej informacji wewnętrznej i zasad jej aktualizacji w UM
PDF
222
222/2005
01.12.2005
zatwierdzania wykazu budynków, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostają do sprzedaży
PDF
223
223/2005
01.12.2005
sprzedaży w drodze rokowań elementów metalowych uzyskanych z rozbiórki kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy ul. Pałuckiej
PDF
224
224/2005
02.12.2005
sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Kościuszki
PDF
225
225/2005
02.12.2005
o zmianie Zarządzenia Nr 7/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. W sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2005 na jednostki je realizujące
PDF
226
226/2005
06.12.2005
przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2005
PDF
227
227/2005
06.12.2005
powołania komisji egzaminacyjnej dla Marzeny Mycielskiej, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
PDF
228
228/2005
06.12.2005
wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
PDF
229
229/2005
06.12.2005
sprzedaży w formie bez przetargowej lokalu mieszkalnego przy ul. Piaskowej
PDF
230
230/2005
06.12.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005 rok
PDF
231
231/2005
06.12.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j. s. t.  
PDF
232
232/2005
06.12.2005
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. public relations w UM w Wągrowcu 
PDF
233
233/2005
12.12.2005
sprzedaży nieruchomości gruntowych o pow. 3051m2 położonych przy ul. Rygielskiej   
PDF
234
234/2005
21.12.2005
nabycia nieruchomości o pow. 0,3204 ha położonej przy ul. Owocowej.
PDF
235
235/2005
22.12.2005
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
236
236/2005
28.12.2005
nie wykonania prawa pierwokupu dla działki położonej przy ul. Siostry Joanny.
PDF
237
237/2005
30.12.2005
zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005 rok.
PDF
238
238/2005
30.12.2005
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005 rok. 
PDF
239
239/2005
30.12.2005
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2005 roku.
PDF
240
240/2005
30.12.2005
o zmianie Zarządzenia Nr 7/2005 Burmistrza Miasta z dnia 11. 01.2005 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2005 na jednostki je realizujące.
PDF
241
241/2005
30.12.2005
ustalenia prognozy długu na 31 grudnia 2006 roku i lata następne.
PDF
242
242/2005
30.12.2005
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2006 rok.
PDF
243
243/2005
30.12.2005
procedury tworzenia corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców.
PDF
244
244/2005
30.12.2005
kodeksu postępowania.
PDF
245
245/2005
30.12.2005
wprowadzenia procedury monitoringu przestrzegania Kodeksu postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Wągrowcu.
PDF
246
246/2005
30.12.2005
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
247
247/2005
30.12.2005
upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do pobierania zaliczek stałych
PDF