ROK 2018

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2018 r.

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2018 r. 

 

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
 
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
  1/2018
09.01.2018  

przyznania dotacji

TEKST
  2/2018
11.01.2018  
wydzieżawienia gruntu

 TEKST

  3/2018
15.01.2018  
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
TEKST
4/2018
16.01.2018 
 podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujące
 TEKST
 5/2018
25.01.2018 
 powołania komisji opiniującej
 TEKST
 6/2018
26.01.2018
zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2018 rok
  TEKST
  7/2018
26.01.2018 
zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
  TEKST
   8/2018
26.01.2018 
 zmiany zarządzenia nr 4/2018 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok na jednostki je realizujace
 TEKST
 9/2018
29.01.2018 
  powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wagrowcu
  TEKST
  10/2018
30.01.2018 
  ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert   TEKST
  11/2018
30.01.2018 
 ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert
  TEKST
  12/2018
30.01.2018 
  przyznania dotacji
  TEKST
  13/2018
30.01.2018
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec  TEKST
  14/2018
30.01.2018 
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
TEKST
  15/2018
30.01.2018 
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 TEKST
  16/2018
30.01.2018
zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2018 rok
 TEKST
  17/2018
30.01.2018 
zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok
 TEKST
  18/2018
05.02.2018 
 nabycia nieruchomości
 TEKST
19/2018
05.02.2018

 nabycia nieruchomości

 TEKST
 

 TEKST
   
 TEKST