Zamówienie na sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Wzór formularza ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu